cachanghangkhongvietnam

PHỤ PHÍ TRONG VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG

PHỤ PHÍ TRONG VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

PHỤ PHÍ TRONG VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG Trong vận chuyển quốc tế, bên cạnh phí vận chuyển thì còn có các loại phụ phí khác. Mà bên vận chuyển (công ty forwarder hoặc hãng tàu) thu của shipper và consignee. Vì vậy, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu khi thuê dịch vụ Logistics hoặc thuê […]