Kiến thức nhập khẩu động vật về Việt Nam

Kiến thức về nhậpđộng vật về Việt Nam

Kiến thức nhập khẩu động vật về Việt Nam
Kiến thức nhập khẩu động vật về Việt Nam

1.Xin giấy phép nhập khẩu từ CITES

 • Kiểm tra xem động vật nhập khẩu có thuộc trường hợp cấm nhập khẩu không.
 • Động vật được phép nhập khẩu phải có giấy phép từ CITES

1.1. Nhập khẩu mẫu vật thuộc các Phụ lục CITES vì mục đích thương mại:

 •  Đề nghị cấp Giấy phép CITES mẫu số 01/LN
 •  Bản sao chụp hợp đồng giao kết thương mại giữa các bên có liên quan.
 • Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư; chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân (chỉ nộp khi xuất khẩu lần đầu).
 • Bản sao chụp Giấy phép xuất khẩu, tái xuất khẩu do Cơ quan quản lý CITES của nước xuất khẩu, tái xuất khẩu cấp.

Trong trường hợp mẫu vật nhập khẩu là động vật hoặc thực vật hoang dã còn sống, các giấy tờ sau đây phải được cung cấp:

 •  Văn bản xác nhận của cơ quan kiểm lâm hoặc quản lý chuyên ngành thuỷ sản cấp tỉnh về điều kiện nuôi, giữ hoặc chăm sóc các loài thủy sinh
 • Văn bản xác nhận về việc nhập khẩu mẫu vật đó không ảnh hưởng xấu tới môi trường và việc bảo tồn các loài động vật, thực vật trong nước đối với trường hợp loài động vật, thực vật đó lần đầu tiên được nhập khẩu vào Việt Nam của một trong các Cơ quan Khoa học CITES Việt Nam.

1.2. Nhập khẩu mẫu vật động vật thuộc các Phụ lục CITES không vì mục đích thương mại:

 • Đề nghị cấp Giấy phép CITES mẫu số 01/LN
 • Văn bản ký kết về chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học hoặc văn bản xác nhận quà biếu, tặng, ngoại giao (đối với mẫu vật nghiên cứu khoa học, ngoại giao) hoặc Quyết định cử đi tham dự triển lãm hoặc biểu diễn xiếc (đối với mẫu vật để triển lãm, biểu diễn xiếc) của Cơ quan có thẩm quyền (bản sao chụp và mang theo bản gốc để đối chiếu; hoặc bản sao có chứng thực);
 • Bản sao chụp Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức.
 • Bản sao Giấy phép CITES xuất khẩu do Cơ quan Quản lý CITES nước xuất khẩu, tái xuất khẩu cấp.

2.Thủ tục hải quan nhập khẩu

Bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu bao gồm:

 • Hóa đơn thương mại trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán
 • Người khai hải quan không phải nộp hóa đơn thương mại
 • Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác
 • Giấy phép nhập khẩu của CITES cấp
 • Tờ khai trị giá
 • Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 • Tờ khai hàng hóa nhập khẩu

 

 Thủ tục hải quan

Thủ tục hải quan

3. Hồ sơ đăng ký kiểm dịch

 • Giấy đăng ký kiểm dịch nhập khẩu theo mẫu quy định;
 • Văn bản chấp thuận của Cục Thú y về việc kiểm dịch nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật;
 • Bản sao giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu (nếu có);
 • Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

Sau đây là một số thông tin về thủ tục nhập khẩu quy trình nhập khẩu động vật về Việt nam. Chúng tôi mong răng thông qua bài viết này mọi người và doanh nghiệp sẽ có thêm thông tin chi tiết.

Thủ tục nhập khẩu thuốc nhuộm

Dịch vụ chuyển phát từ Đài Loan đến Ninh Bình chuyên nghiệp

 

Rate this post