Vận chuyển thú cưng

Gửi chó mèo đi bay

Vận chuyển có mèo đi bay Những giấy tờ cần có để gửi chó mèo đi máy bay   Chỉ cần đầy đủ các giấy tờ bên dưới đây là bạn và thú cưng có thể thoải mái du lịch cùng nhau: Giấy tờ kiểm dịch: Tờ khai làm Giấy Chứng nhận Kiểm Dịch Động Vật. […]